CSR

Hur jobbar Skyltmax med CSR?

För oss är det viktigt att integrera CSR-arbetet i vår verksamhet, vilket innebär ett engagemang i omvärlden och i de anställda. Vi vill driva företaget på ett hållbart sätt och göra skillnad. Det gör vi genom att stödja organisationer och föreningar som vi tycker är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Detta kan innefatta arbete som rör allt från mänskliga rättigheter till uppmuntran av fysisk aktivitet. Genom kampanjer har vi kunnat väcka engagemang, lyfta viktiga frågor och samlat in pengar till välgörande ändamål. Vi granskar även vår egen verksamhet och klimatkompenserar för koldioxidutsläpp som kommer från vår skyltproduktion samt för transport ut till våra kunder.

Vad är CSR?

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att som företag ta ansvar för sin påverkan på samhället utöver vad lagen kräver och jobba för en mer hållbar utveckling. Påverkan kan finnas inom flera områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden.

#SkyltmaxStödjer

Vi har bestämt oss för att vi vill göra skillnad i samhället och har valt att stödja organisationer och föreningar som arbetar med allt från mänskliga rättigheter till uppmuntran av fysisk aktivitet. Använd hashtagen #skyltmaxstödjer för att följa och dela vårt arbete. Vill du också ha Skyltmax stöd? Du är varmt välkommen att skicka in en förfrågan till info@skyltmax.se.


 Våra anställda

På Skyltmax vill vi säkerställa att varje medarbetare trivs och mår bra, har en bra arbetsmiljö, känner sig trygg och att det inte förekommer någon form av diskriminering på jobbet. Arbetsplatsen kännetecknas av frihet under eget ansvar och fokus läggs på en arbetsmiljö som betonar samarbete, gemenskap, respekt och förståelse. Våra medarbetare ska känna samhörighet och delaktighet oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller annat.
För att åstadkomma detta läggs stor vikt på återkoppling från medarbetarna via medarbetarsamtal och medarbetarenkäter. En pågående kompetensutveckling sker genom projekt, workshops och kurser.

Cosa ne pensano i nostri clienti?